Om Elektro-osmose


Elektro-osmose er egentligt naturens egen måde at flytte vand på. Naturen har jo brug for vand på ret højt liggende steder, som fx øverst i et 20 meter højt træ. Her bruger naturen elektro-osmose. I jævnstrøm er det således at plus altid vandrer mod minus. Vandet har en lille plus ladning, og træet har en minus. og så smutter vandet op i træet. Hvis man sætter et voltmeter ind mellem et træ og jorden, så kan man faktisk måle en lille spænding.Naturen kan så bare ikke kende forskel på træer og bygninger.

Hvordan virker det:

ElektroAqua tørrer overflader og murværk uden mekanisk påvirkning af affugtede strukturer (beton, mursten, cement, sten osv.). Enheden udsender elektromagnetiske langbølger af en passende intensitet, frekvens og form, hvilket resulterer i en et dynamisk omvendt elektro-osmosefænomen. Dvs. at den kapillære opsugning af vand i fundamenter/vægge vendes om, og vandpartikler trækkes ud af væggen og mod jorden. Den opstigende grundfugt stoppes og væggene affugtes. Se skemaet nedenfor.Hvor lang tid det tager før kælderen tørres afhænger af flere faktorer, bl.a.: fugtighedsgrad, vægtykkelse, materialetype, saltindhold osv.

Enheden er trådløs og kan installeres året rundt, uanset årstid. Den skal helst placeres centralt i bygningen, så at hele bygningen kommer til at ligge indefor virkningsradius (15 m). ElektroAqua skal installeres i underetagen eller højst i stueetagen .Efter at have undersøgt ejendommen vil vores installatør vælgedet mest egnede sted for installation af enheden. Bygningen kan anvendes normalt både under installationen og mens enheden arbejder.

Efter fugten er væk fra væggene, bliver enheden ved med at fungere, da den nu forebygger at fugten trænger ind igen (den danner både en vandret og lodret fugtisolering). Enhedens årlige elforbrug ligger på ca 100kr.